Udržitelnost

Člověk, stroj a prostředí

Naše výrobky se používají v nejrůznějších aplikacích, a to jak ve spalovacích motorech, tak v elektricky poháněných vozidlech a strojích. Dobré mazání snižuje spotřebu energie a emise bez ohledu na aplikaci nebo technologii. Věříme, že kvalita a udržitelnost jdou ruku v ruce, a proto vyvíjíme vysoce kvalitní maziva, která jsou ohleduplná k člověku i stroji a mají menší dopad na životní prostředí.

Udržitelné výrobky

Mnoho našich výrobkových řad pomáhá zmenšit vaši ekologickou stopu. Nejnovější generace nízkoemisních motorových olejů byla vyvinuta se zaměřením na spotřebu paliva, prodloužené intervaly výměn oleje a dlouhodobé mazací vlastnosti. Tím se minimalizuje opotřebení a stárnutí a prodlužuje životnost.

Naše řada speciálních maziv pro průmysl zahrnuje vysoce kvalitní biodegradovatelná a netoxická maziva. Použití těchto maziv snižuje četnost údržby a vede k výrazným úsporám energie.
 

Aditiva

Naše řada aditiv napomáhá prevenci a odstraňování škodlivých nečistot z motorů. Aditiva do paliv a olejů zajišťují účinné vnitřní čištění motoru, které zlepšuje a obnovuje výkon motoru. Udržování motoru ve špičkovém provozním stavu má za následek nižší emise výfukových plynů, a tudíž i menší dopad na životní prostředí.

Pravidelné používání palivových aditiv značky Eurol rovněž snižuje spotřebu paliva. Tím se také eliminují nečistoty, které se jinak hromadí v motoru, což má za následek lepší, čistší spalování, a tudíž i nižší spotřebu paliva.

Certifikace ISO 14001 v oblasti environmentálního managementu

S cílem dalšího rozvoje a zajištění našich zásad v oblasti životního prostředí a udržitelnosti jsme v květnu 2018 získali certifikaci ISO 14001:2015. To znamená, že společnost Eurol dodržuje mezinárodní normy v oblasti environmentálního managementu. Při svých každodenní činnostech se trvale zaměřujeme na otázky životního prostředí, zvládáme naše environmentální rizika a neustále zlepšujeme svůj výkon v oblasti ochrany životního prostředí. Naše zásady mají pozitivní dopad na životní cyklus výrobků, včetně potenciálních environmentálních problémů, jak pro naše distributory, tak pro zákazníky. Zde naleznete naši certifikaci ISO 14001 v oblasti environmentálního managementu.

Společenské iniciativy

Aktivně se podílíme na řadě společenských a sociálních iniciativ, jako jsou iniciativy Stichting Groot Hart, Dutch Heart Foundation a Stichting Zorgeloos Kind. Každý rok ve spolupráci s našimi sponzorskými týmy zajišťujeme pro nemocné děti nezapomenutelný den na závodních dráhách a při závodech. V souladu s naším důrazem na společenskou odpovědnost splňuje veškeré propagační a firemní oblečení, které nakupujeme, rovněž normy nadace FairWear, iniciativy zaměřené na zrušení dětské práce.