Těsnicí a lepicí přípravky

Těsnicí a lepicí tmely, utěsnění chladičů a pneumatik.