4. 10. 2018

Nová pravidla pro lékárničky

Nová pravidla pro lékárničky
Určitě už jste také slyšeli o tom, že od 1. října došlo k několika změnám v povinné výbavě. Součástí povinné výbavy jsou mimo jiné i lékárničky. K této problematice se toho v posledních dnech hodně řeklo a napsalo. Proto si shrňme novinky, které se lékárniček týkají:
1. Náplň lékárniček
Lékárničky zeštíhlely – jejich součástí už nemusí být trojcípý šátek, náplast s polštářkem a plastová rouška, a pokud jste motorkáři, můžete postrádat první dvě zmiňované položky (rouška nebyla povinná ani doposud).

2. Exspirace
Hodně dohadů se objevilo rovněž k tématu exspirací lékárniček. Vcelku logicky se skutečně ustoupilo od toho, aby datum spotřeby uvedené na zdravotnickém materiálu řídilo „použitelnost“ lékárničky. Nová vyhláška se soustředí na podstatnější vlastnosti materiálu, když říká, že součásti lékárniček musejí být neporušené, vizuálně v pořádku a nesmějí vykazovat známky znečištění či jiného znehodnocení. Pokud je tedy například obvaz po datu spotřeby, ale obal je neporušený a čistý, je jako součást lékárničky v pořádku. Proto ani datum exspirace, které najdete na své současné lékárničce, nepředstavuje automatický zákaz ji používat jako součást povinné výbavy. Určitě to ale neznamená, že byste měli lékárničce přestat věnovat pozornost – například pryžové škrtidlo může časem degradovat, je proto vhodné si zakoupit novou lékárničku dříve, než k tomu dojde.
I taková drobnost jako je lékárnička, může zachraňovat životy – uložte ji v automobilu v suchém a čistém prostoru bez přístupu přímého slunečního záření. A hlavně ji mějte po ruce – vhodný je například prostor schránky pod sedadlem.

Přejeme vám hodně šťastných kilometrů bez nutnosti použít lékárničku.

Náplň lékárniček platná od 01.10.2018Autolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L, jednonápravového traktoru s přívěsem nebo motorového vozíku, a to
a) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících ve velikosti III nebo dvěma autolékárničkami ve velikosti II; u vozidla městské hromadné přepravy osob stačí jedna autolékárnička ve velikosti II,
b) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností od 9 do 80 cestujících včetně ve velikosti II a
c) jiné motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly ve velikosti I.   Zdroj: vyhláška 206/2018 Sb.