Castrol Classic Oil

20. 08. Castrol Classic Oil je řada olejů dle původní receptury společnosti Castrol.


Tato řada je speciálně vyvinutá a určená zejména pro historické typy vozidel a její hlavní a nejdůležitější vlastnost představuje přesně daný podíl aditiv a správná viskozita pro vozidla dané doby. Nejvyšší důraz je zde kladen na kompatibilitu s původními součástmi motoru a jejich maximální ochranu.

Od počátku motorismu Castrol vyvíjel maziva pro soudobé stroje a také se neustále věnoval vývoji nových maziv pro rychle se rozvíjející automobilovou technologii. Maziva jdou ruku v ruce s konstrukcí motoru a jeho jednotlivých součástí, jako jsou těsnící prvky a vnitřní uzpůsobení mazacího systému. Pro moderní vozidla je v nabídce nepřeberné množství různých typů olejů, které se liší viskozitou a také složením aditiv, která určují jejich hlavní vlastnosti. Ne jinak tomu je u olejů řady Castrol Classic Oil, které jsou speciálně navrženy ve stylu originálních výrobků a využívají nejvhodnější a pečlivě vyváženou technologii aditiv.

I když by se mohlo zdát, že moderní oleje jsou technologicky na výši a budou tedy historickým automobilům zákonitě poskytovat lepší ochranu, opak je pravdou. Technologie motorů historických vozidel není uzpůsobena moderním aditivům a nejvíce je to znát právě na jejich těsnících součástech. Dříve se využívalo úplně jiných materiálů a také nebyl kladen tak velký důraz na čistotu motoru jako je dnes. Moderní motory právě toto vyžadují a proto je v olejích vysoký podíl detergentních přísad. Tyto přísady velmi účinně rozpouštějí nečistoty, avšak bohužel u historických motorů se chovají velmi agresivně vůči těsnícím součástem, které mohou v některých případech vážně poškodit nebo úplně zničit a dojde k následným netěsnostem. Toto mnohdy znamená nákladnou opravu a shánění špatně dostupných a ne zrovna levných originálních náhradních dílů. Nezanedbatelnou vlastností je také správná viskozita oleje, která je u vozů z dřívější doby vyšší a tomu je také uzpůsoben jejich mazací systém.

Castrol Classic Oil na toto všechno myslí. Jak již bylo řečeno, je vyroben dle receptur dané doby a poskytuje historickému vozidlu přesně to, co technologicky vyžaduje. Olej je jednou z nejdůležitější součástí pro provoz vozidla, proto je potřeba věnovat výběru maximální pečlivost. Zde je opravdu na místě pořekadlo „není olej jako olej“!
  Zpět na aktuality
Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).