20. 8. 2018

Castrol classic oil

Castrol classic oil
 Castrol Classic Oil je řada olejů dle původní receptury společnosti Castrol.
Tato řada je speciálně vyvinutá a určená zejména pro historické typy vozidel a její hlavní a nejdůležitější vlastnost představuje přesně daný podíl aditiv a správná viskozita pro vozidla dané doby. Nejvyšší důraz je zde kladen na kompatibilitu s původními součástmi motoru a jejich maximální ochranu.

Od počátku motorismu Castrol vyvíjel maziva pro soudobé stroje a také se neustále věnoval vývoji nových maziv pro rychle se rozvíjející automobilovou technologii. Maziva jdou ruku v ruce s konstrukcí motoru a jeho jednotlivých součástí, jako jsou těsnící prvky a vnitřní uzpůsobení mazacího systému. Pro moderní vozidla je v nabídce nepřeberné množství různých typů olejů, které se liší viskozitou a také složením aditiv, která určují jejich hlavní vlastnosti. Ne jinak tomu je u olejů řady Castrol Classic Oil, které jsou speciálně navrženy ve stylu originálních výrobků a využívají nejvhodnější a pečlivě vyváženou technologii aditiv.

I když by se mohlo zdát, že moderní oleje jsou technologicky na výši a budou tedy historickým automobilům zákonitě poskytovat lepší ochranu, opak je pravdou. Technologie motorů historických vozidel není uzpůsobena moderním aditivům a nejvíce je to znát právě na jejich těsnících součástech. Dříve se využívalo úplně jiných materiálů a také nebyl kladen tak velký důraz na čistotu motoru jako je dnes. Moderní motory právě toto vyžadují a proto je v olejích vysoký podíl detergentních přísad. Tyto přísady velmi účinně rozpouštějí nečistoty, avšak bohužel u historických motorů se chovají velmi agresivně vůči těsnícím součástem, které mohou v některých případech vážně poškodit nebo úplně zničit a dojde k následným netěsnostem. Toto mnohdy znamená nákladnou opravu a shánění špatně dostupných a ne zrovna levných originálních náhradních dílů. Nezanedbatelnou vlastností je také správná viskozita oleje, která je u vozů z dřívější doby vyšší a tomu je také uzpůsoben jejich mazací systém.

Castrol Classic Oil na toto všechno myslí. Jak již bylo řečeno, je vyroben dle receptur dané doby a poskytuje historickému vozidlu přesně to, co technologicky vyžaduje. Olej je jednou z nejdůležitější součástí pro provoz vozidla, proto je potřeba věnovat výběru maximální pečlivost. Zde je opravdu na místě pořekadlo „není olej jako olej“!