19. 10. 2022

Castrol path360

Castrol path360
Path360 je naše nová holistická cesta, která pomáhá vytvořit udržitelnější budoucnost a pomáhá produktům castrol dosáhnout karbonové neutralty do roku 2050 nebo dříve.
V roce 2014 se Castrol stal první společností na světě, která nabídla certifikované uhlíkově neutrální mazivo Castrol PROFESSIONAL v souladu s PAS2060. Od té doby Castrol pokračuje v rozšiřování své uhlíkově neutrální nabídky na automobily, užitková vozidla a větrné turbíny. V rámci strategie udržitelnosti Castrol PATH360 zvýší Castrol svou uhlíkově neutrální nabídku a v roce 2021 bude přibližně 30 % prodejů produktů Castrol uhlíkově neutrální ve všech oblastech v automobilovém, průmyslovém, námořním a energetickém průmyslu.

Uhlíkově neutrální produkty Castrol lze nyní identifikovat podle loga PATH360 Carbon Neutral, obrázek viz výše.

Portfolio karbonově neutrálních produktů castrol


Karbonová neutralita v souladu s pas 2060
Aby byl produkt považován za uhlíkově neutrální, musí být jeho emise skleníkových plynů kvantifikovány a neutralizovány kombinací činností na snižování emisí a uhlíkových kompenzací. Uhlíkově neutrální produkty Castrol se řídí robustním procesem, kde se používají externí nezávislé třetí strany k měření emisí od vzniku do zániku produktu pomocí protokolu o skleníkových plynech (GHG) a zajišťují, že jsou certifikované uhlíkově neutrální v souladu se specifikací PAS 2060.

Obrázek níže pochází ze standardu vykazování životního cyklu produktu protokolu GHG a ukazuje klíčové činnosti, které tvoří životní cyklus produktu. Pro kvantifikaci emisí skleníkových plynů produktu se primární a sekundární údaje shromažďují pro každou činnost a používají se ve spojení s emisními faktory (koeficienty) k převodu údajů o činnosti na emise skleníkových plynů.Castrol jde dál
Program PATH360 společnosti Castrol bude zahrnovat také to, že jeho emise Rámce 1 a 2 budou uhlíkově neutrální v souladu s PAS2060.

Emise Rámce 1 jsou přímé emise ze zdrojů vlastněných nebo kontrolovaných Castrolem. Rámec 1 zahrnuje spalování fosilních paliv a spotřebu paliva vozového parku. Emise Rámce 2 jsou nepřímé emise, které jsou výsledkem výroby elektřiny, tepla nebo páry zakoupené Castrolem od poskytovatele služeb (měřeno v souladu s firemním standardem protokolu GHG).

Zdroj: www.castrol.com