9. 10. 2017

Etický audit s vynikajícím výsledkem

Etický audit s vynikajícím výsledkem
Ve dnech 2. a 3.10. 2017 proběhl ve společnosti DF Partner etický audit (SMETA) dle požadavků společnosti Tesco England a standardů normy SMETA.
Audit je založen na ETI kodexu (Ethical Trading Initiative), který zahrnuje životní prostředí, zdraví a bezpečnost při práci, pracovní etiku a pracovní standardy. Kodex ETI vychází z úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) a je obecně uznáván jako vzorový kodex pracovních postupů.

Auditor nás certifikoval pod hlavičkou certifikačního orgánu Intertek a byl to pro nás první audit tohoto typu, přičemž jeho provedení bylo ztíženo skutečností, že jsme nesměli znát přesné datum konání. Etický audit jsme splněním příslušných požadavků absolvovali s vynikajícím výsledkem, bez jediné neshody a s několika pozitivními poznámkami auditora. Auditní zpráva bude zveřejněna na portálu systému SEDEX, jehož jsme od srpna 2017 členy.