Brzdové kapaliny

Slouží k přenášení tlaku mezi „brzdovým pedálem“ a brzdovými destičkami. Při brzdění dochází vlivem tření k prudkému nárůstu teplot. Pokud by ohřátá kapalina dosáhla varu, uvolní se z ní plyn. V takovém případě hrozí nebezpečí selhání brzd, neboť plyn je na rozdíl od kapaliny stlačitelný (nedokáže přenést tlak = nebrzdí). Základní vlastností brzdových kapalin je vysoký bod varu. Oproti tomu přítomností vody trpí a již i malé množství (několik procent) snižuje jejich funkčnost, či základní provozuschopnost brzd. Se vzrůstajícím obsahem vody v brzdové kapalině totiž klesá její bod varu. Při extrémním zahřátí dlouhodobým bržděním pak může kapalina začít vřít a vznikající bublinky plynu jsou oproti kapalině stlačitelné a působením řidiče na pedál pak může dojít k selhání funkce brzd. Obdobně voda v brzdové kapalině zvyšuje její viskozitu, což může u moderních elektronických nástaveb systémů brzd, jako ABS, ASC, ESP, ESC a jiné, vést zvláště za nižších teplot k zanášení tenkých kanálků těchto zařízení a k jejich poruše či omezení provozu.