9. 6. 2021

Celosvětově první karbonově neutrální maziva

Celosvětově první karbonově neutrální maziva
Společnost Castrol byla celosvětově prvním výrobcem maziv, která svým zákazníkům nabídla produkt s certifikací neutrální uhlíkové stopy.
Představením produktu Castrol Professional v roce 2014 se společnost Castrol stala mezi firmami zaměřenými na maziva celosvětově první společností, která svým zákazníkům nabízí produkt s certifikací neutrální uhlíkové stopy. Od té doby společnost Castrol na redukci uhlíkové stopy produktů Castrol Professional tvrdě pracovala a výsledkem je její snížení o více než 15 %, přičemž výhody používání uhlíkově neutrálního motorového oleje ocenily miliony motoristů.

Na tomto úspěchu dál stavíme, a karbonově neutrální produkty jsme představili také v dalších kategoriích – zavádíme celosvětově první karbonově neutrální maziva pro automobily, užitková vozidla a větrné turbíny a spolupracujeme také s autoservisy, kterým pomáháme k dosažení karbonové neutrality jejich provozů, čímž jsme jen v minulém roce pomohli snížit produkci CO2 o více než 360 000 tun.
 
Jak se určitý produkt stane karbonově neutrálním?
Chcete-li získat certifikaci neutrální uhlíkové stopy, je třeba:
  • provést kalkulaci karbonové stopy dotyčného produktu
  • vytvořit akční plán omezování uhlíku
  • zakoupit dostatek karbonových kreditů k pokrytí produkce uhlíku
  • řídit se plánem redukce karbonu pro zachování podmínek certifikace neutrální uhlíkové stopy

Líbí se nám role, kterou karbonová neutralita hraje na naší cestě za trvalou udržitelností, neboť nám umožňuje rychlou redukci uhlíku a společensky přináší také další výhody, zatímco my sami vyvíjíme aktivitu za účelem omezení přímého dopadu produkce uhlíku.
 
Jaké jsou výhody uhlíkové kompenzace?
Uhlíková kompenzace je mezinárodně uznávaným způsobem přijetí odpovědnosti za nevyhnutelné karbonové emise. Tato kompenzace znamená, že každá tuna emitovaného uhlíku je „kompenzována“ redukcí jeho stejného množství jinde. Toho je dosahováno nákupem karbonových kreditů stimulujícím investice do projektů redukce uhlíku na celém světě. Jedná se o nejrychlejší způsob dosažení redukce emisí a zároveň o jediný způsob dosažení karbonové neutrality.

Společnost Castrol nakupuje karbonové kredity prostřednictvím programu BP Target Neutral. Program BP Target Neutral zaštiťuje několik projektů uhlíkové kompenzace po celém světě. Tyto projekty jsou různého zaměření, od zajištění ochrany 41 000 hektarů deštného pralesa v Zambii před odlesňováním po podporu projektu instalace kuchyňských sporáků, jehož úkolem je pomoci celosvětově více než 3 miliardám lidí, kteří vaří na tradičním otevřeném ohni. Otevřené ohně jsou neefektivní, vyžadují více palivového dříví a uhlí a každoročně přispívají k 3,7 milionu úmrtí z příčin souvisejících s kouřem a výpary.

Kromě redukce uhlíkových emisí přinášejí naše projekty karbonové kompenzace také řadu dalších výhod komunitám, v nichž jsou tyto projekty realizovány. Tyto výhody jsou reflektovány prostřednictvím cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals) Organizace spojených národů. V těchto cílech je zohledněna skutečnost, že ukončení chudoby musí jít ruku v ruce se strategiemi, které budují ekonomický růst a reagují na celou řadu sociálních potřeb včetně vzdělávání, zdravotní péče, sociální ochrany a pracovních příležitostí za současného úsilí o řešení klimatické výzvy a ochrany životního prostředí.