26. 4. 2023

EUROL opět na bedně!

EUROL opět na bedně!
Opět stupně vítězů a další potvrzení vysoké kvality maziv Eurol!

Výsledky druhého nezávislého olejového testu časopisu Svět motorů dokazují, že to s kvalitou myslíme vážně! EUROL Syntence 5W-30 LL plně syntetický motorový olej obsadil 2. místo.

Po velkém úspěchu olejového testu v roce 2022 (Eurol v něm obsadil 1. místo) se redakce časopisu Svět motorů rozhodla pro čtenáře porovnat další oleje. V průběhu března a dubna 2023 redakce společně s laboratoří SGS Czech Republic testovali další oleje splňující normu VW 504.00/507.00 ve viskozitní třídě SAE 5W-30. Jedná se o nejrozšířenější výkonnostní specifikaci v Čechách a v sousedním Slovensku. Nejčastějšími „konzumenty“ testovaných olejů jsou vozidla koncernu VW vyrobená v letech 2009 až 2020 s konkrétními výjimkami oběma směry. Ještě teď jsou na trh uváděny nové vozy, které mají právě tuto normu předepsanou.
 
Redakce si sama určila oleje, které do testu zařadí. Rozhodli se pro nejznámější a nejprodávanější oleje na trhu. Do testu tak byly zařazeny výrobky všech hlavních značek na trhu: Castrol, Shell, Total atd. ale i oleje dostupné na sítích čerpacích stanic MOL a Orlen. Druhé místo Eurolu tak dokazuje, že to s prezentovanou kvalitou maziv Eurol myslíme vážně!
 
Testů a měření musely absolvovat oleje několik. Mezi ty nejdůležitější, které ovlivňují celkovou kvalitu oleje, patří následující zkoušky:
 
 • Popel sulfátový (SA) - čím menší číslo SA, tím méně dochází k zanášení filtrů pevných částic.
 • TBN (alkalická rezerva oleje) - udává schopnost olejů odolávat okyselování. Olej s vyšší hodnotou TBN poskytuje lepší antikorozní ochranu motoru.
 • HFRR - Protioděrová ochrana důležitá pro starší i nové vozy.
 • Zdánlivá viskozita CCS - zkouška simulující studené starty, oleje s nižší hodnotou CCS poskytují rychlejší promazání motoru.
 • Kinematická viskozita - charakterizuje tekutost oleje při běžných provozních podmínkách a správné zařazení dle viskozitních norem.
 • Viskozitní index - charakterizuje změnu tekutosti oleje v závislosti na teplotě, kvalitní základové oleje disponují vyššími hodnotami VI.
 • Koeficient tření - schopnost oleje snižovat tření na třecích plochách a poskytovat protioděrovou ochranu.
 • Odparnost dle NOACK - způsobuje houstnutí oleje, zanášení ventilů a sání, ukazatel kvality základového oleje.

Díky těmto technickým parametrům Eurol Syntence 5W-30 v testu uspěl:
 
 • Olej je uvedený v aktuálním seznamu VW 504.00/507.00.
 • Popel sulfátový (čím menší číslo SA, tím méně dochází k zanášení filtrů pevných částic) dosahuje nejnižších hodnot ze všech měřených vzorků.
 • Hodnota TBN (alkalická rezerva oleje) je vyšší než vítěze testu.
 • Prvková analýza oleje společně s nejnižším obsahem sulfátového popele a vysokou hodnotou TBN je důkazem vysoce kvalitního baličku aditiv.
 • Nízká hodnota síry v kombinaci se standardní odparností a nadprůměrnou hodnotou viskozitního indexu jsou jednoznačným ukazatelem vynikajících parametrů základového oleje.
 • Nízký koeficient tření a HFRR ukazují na nadprůměrné protioděrové vlastnosti, které chrání motor před mechanickým poškozením.

EUROL v testu opět potvrdil svou vysokou kvalitu! Právě vysoká kvalita byla rozhodujícím faktorem pro zařazení těchto maziv do nabídky DF Partner.