O Eurolu

O Eurolu

DFpartner

40 let kvality

Již více než 40 let je společnost Eurol jediným nezávislým nizozemským výrobcem maziv a technických kapalin. Tím jsme se stali na základě našeho úsilí o kvalitu. Naše výrobky jsou nyní k dispozici ve více než 75 zemích.

Komplexní servis

V souladu s naším komplexním servisním přístupem poskytujeme kompletní produktové portfolio maziv, aditiv, technických kapalin a výrobků pro čištění a údržbu. Nabízíme výrobky pro širokou škálu segmentů, včetně automobilového, dopravního, cyklistického a motocyklového trhu, oblasti zemědělství, zařízení pro přemísťování zeminy, průmyslu a námořní dopravy.

Kvalitu máme v povaze

Naše výrobky byly schváleny předními výrobci motorových vozidel. To nám však nestačí. Máme vlastní program kvality nazývaný „Eurol House of Excellence“. Výrobky Eurol jsou navíc široce užívány a testovány při profesionálních motoristických závodech, včetně rallye Dakar. Náš příslib „Kvalitu máme v povaze“ je hluboce zakořeněn v každém zaměstnanci společnosti Eurol: Jsme odhodláni s nadšením zajistit dokonalé mazání vozidel a strojů za všech podmínek.

Inovace Eurol

Inovace Eurol

Vývoj technologie za poslední desetiletí významně pokročil. Výrobci jsou také stále náročnější ve svých požadavcích. Proto bylo nutné klást ještě větší důraz na výzkum a vývoj, což vedlo ke vzniku speciálních maziv Eurol s technologií SYNGIS®, s nimiž nabízíme řešení pro stále složitější otázky mazání. V současné době více než 200 zaměstnanců vyvíjí a vyrábí prémiovou řadu maziv, mazacích tuků, technických kapalin a výrobků pro čištění a údržbu pro různé segmenty trhu.

Počátky

Průkopnické podnikání a smysl pro kvalitu přiměly Johana Pfeiffera v roce 1977 v Nijverdalu uvést na trh společnost a značku Eurol. V té době se sortiment výrobků společnosti Eurol skládal pouze z motocyklových maziv. Díky sofistikované marketingové kampani a různým úspěchům v motoristickém sportu se značka Eurol v Nizozemsku rychle stala známou.

V 80. letech se sortiment výrobků rozšířil do dalších segmentů, jako je automobilový průmysl, jízdní kola, průmysl, nákladní automobily a zemědělské stroje. V devadesátých letech společnost zahájila vlastní výrobu. Díky řízení výroby a vnitropodnikovému výzkumu a vývoji mohla společnost Eurol zaručit lepší a konzistentní kvalitu. Od té doby je společnost Eurol jediným nezávislým nizozemským výrobcem maziv.

Mezinárodní ambice

V následujících letech se společnost Eurol rychle stala významným hráčem na světovém trhu. Johan Pfeiffer měl od samého počátku jasné mezinárodní ambice, což se odráží v samotném logu: Název „Eurol“ je kombinací slov „Evropa“ a „olej“. Logo má také druhý význam, jenž se nachází ve spojených písmenech „e“ a „o“, která zobrazují naši značku vizuálně.

Název a věhlas

Mezinárodní povědomí o značce Eurol od roku 2000 prudce vzrostlo v souvislosti se sponzorskými kampaněmi pro různé týmy v soutěžích, jako je rallye Dakar. Spolupráce s dovozci a prodejci je užší než kdy předtím, což pomáhá budování naší pověsti po celém světě. Od roku 2016 jsme díky spolupráci s Tomem Coronelem aktivně zapojeni do mezinárodního šampionátu FIA WTCR, a proto značka Eurol nyní oslovuje ještě širší cílovou skupinu.

Podívejte se do minulosti

Automatizace Eurol

Automatizace Eurol

Díky našim automatickým plnicím linkám jsme flexibilní při plnění mnoha různých druhů balení. Sami si totiž vyrábíme širokou škálu možných balení, a to v rozsahu od 50 ml do 210 litrů. Máme také vybavení, které nám umožňuje poskytovat velkoobjemové dodávky jakéhokoli rozsahu po celém Beneluxu.

Vlastní míchání a výroba olejů

Sami mícháme a vyrábíme širokou škálu svých výrobků. Stroje a zařízení speciálně vyvinuté pro společnost Eurol nám umožňují dodávat kvalitní maziva a technické kapaliny. Jako jediný dodavatel nabízíme komplexní servis s kompletním portfoliem maziv, technických kapalin a výrobků pro čištění a údržbu. Vyvíjíme i zakázkové výrobky pro specifické potřeby zákazníků. 


Rychlá a flexibilní výroba 

Míchací zařízení jsou vybavena samokalibračními hmotnostními průtokoměry, které měří s vysokou přesností a spolehlivostí. Kombinace in-line míchání a dávkového míchání nám umožňuje vyrábět rychle a pružně. Můžeme snadno a efektivně kombinovat výrobu malých i velkých objemů.

Kvalita osvědčená na rallye Dakar

Kvalita osvědčená na rallye Dakar

Společnost Eurol a rallye Dakar jsou neoddělitelně spjaty. Souboj člověka a stroje s přírodními živly nás inspiruje k vývoji výrobků, kterým lze věřit pro jejich kvalitu a spolehlivost. Podporujeme různé týmy a jezdce ve třídě automobilů Dakar, včetně Mammoet Rallysport, týmu Riwald Dakar, Bernharda ten Brinkeho a Tima a Toma Coronelových. Zkušenosti získané z nejtvrdší světové rallye jsou využívány pro další vývoj našich výrobků. Výsledek je patrný ve výrobcích Eurol, které používáte každý den. Na naši „kvalitu osvědčenou na Dakaru“ se můžete plně spolehnout.

Prvotřídní kvalita

Příslib „Kvalitu máme v povaze“ je klíčovým prvkem obchodní filozofie společnosti Eurol. Kvalita našich výrobků je garantována nejen našimi specializovanými odborníky, ale i našimi špičkovými systémy kvality. Jsme propagátory nového směru ve výrobě světové třídy a držiteli certifikace ISO 9001. Naše výrobky jsou také schváleny předními výrobci automobilů.

Dům excelence 

Ve společnosti Eurol snaha o zlepšování procesů a výrobků nikdy nekončí. Za tímto účelem jsme založili vlastní „Dům excelence“ společnosti Eurol, v rámci kterého využíváme procesy zlepšování kvality založené na metodách TPM (komplexní produktivní údržba), Lean (štíhlá výroba) a Six Sigma. Výsledkem je vysoká konzistentní kvalita výrobků, kterou můžete očekávat od společnosti Eurol.

Certifikace ISO

Od 1. března 1995 je společnost Eurol držitelem certifikace ISO 9001. Díky této certifikaci jsme schopni strukturovat naše obchodní procesy a udržovat jejich konzistenci. To nám umožňuje dosahovat trvalého růstu bez rizika pro kvalitu nebo kontinuitu. V květnu 2018 jsme získali certifikaci v oblasti environmentálního managementu ISO 14001, která zajišťuje, že naše zásady v oblasti životního prostředí a udržitelnosti mají stejně vysokou kvalitu.

Důkaz naší kvality

V profesionálním motoristickém sportu musí maziva splňovat ty nejpřísnější požadavky. Naše různé aktivity v oblasti rallysportu, FIA WTCR, závodů offroad a dragsterů jsou důkazem toho, že naše výrobky mohou optimálně fungovat v širokém spektru podmínek.

Certifikace ISO 14001 v oblasti environmentálního managementu

Certifikace ISO 14001 v oblasti environmentálního managementu

S cílem dalšího rozvoje a zajištění našich zásad v oblasti životního prostředí a udržitelnosti jsme v květnu 2018 získali certifikaci ISO 14001:2015. To znamená, že společnost Eurol dodržuje mezinárodní normy v oblasti environmentálního managementu. Při svých každodenní činnostech se trvale zaměřujeme na otázky životního prostředí, zvládáme naše environmentální rizika a neustále zlepšujeme svůj výkon v oblasti ochrany životního prostředí. Naše zásady mají pozitivní dopad na životní cyklus výrobků, včetně potenciálních environmentálních problémů, jak pro naše distributory, tak pro zákazníky. Zde naleznete naši certifikaci ISO 14001 v oblasti environmentálního managementu.

Člověk, stroj a prostředí

Naše výrobky se používají v nejrůznějších aplikacích, a to jak ve spalovacích motorech, tak v elektricky poháněných vozidlech a strojích. Dobré mazání snižuje spotřebu energie a emise bez ohledu na aplikaci nebo technologii. Věříme, že kvalita a udržitelnost jdou ruku v ruce, a proto vyvíjíme vysoce kvalitní maziva, která jsou ohleduplná k člověku i stroji a mají menší dopad na životní prostředí.

Udržitelné výrobky

Mnoho našich výrobkových řad pomáhá zmenšit vaši ekologickou stopu. Nejnovější generace nízkoemisních motorových olejů byla vyvinuta se zaměřením na spotřebu paliva, prodloužené intervaly výměn oleje a dlouhodobé mazací vlastnosti. Tím se minimalizuje opotřebení a stárnutí a prodlužuje životnost.


Naše řada speciálních maziv pro průmysl zahrnuje vysoce kvalitní biodegradovatelná a netoxická maziva. Použití těchto maziv snižuje četnost údržby a vede k výrazným úsporám energie.

Aditiva

Naše řada aditiv napomáhá prevenci a odstraňování škodlivých nečistot z motorů. Aditiva do paliv a olejů zajišťují účinné vnitřní čištění motoru, které zlepšuje a obnovuje výkon motoru. Udržování motoru ve špičkovém provozním stavu má za následek nižší emise výfukových plynů, a tudíž i menší dopad na životní prostředí.


Pravidelné používání palivových aditiv značky Eurol rovněž snižuje spotřebu paliva. Tím se také eliminují nečistoty, které se jinak hromadí v motoru, což má za následek lepší, čistší spalování, a tudíž i nižší spotřebu paliva.

Společenské iniciativy

Aktivně se podílíme na řadě společenských a sociálních iniciativ, jako jsou iniciativy Stichting Groot Hart, Dutch Heart Foundation a Stichting Zorgeloos Kind. Každý rok ve spolupráci s našimi sponzorskými týmy zajišťujeme pro nemocné děti nezapomenutelný den na závodních dráhách a při závodech. V souladu s naším důrazem na společenskou odpovědnost splňuje veškeré propagační a firemní oblečení, které nakupujeme, rovněž normy nadace FairWear, iniciativy zaměřené na zrušení dětské práce.

Dakar jako zkušební platforma

Dakar jako zkušební platforma

Nejlepší způsob, jak testovat naše výrobky v praxi, je učinit tak v rámci profesionálních motoristických závodů, kde maziva musí splňovat ty nejnáročnější požadavky. Podmínky během rallye nebo závodu jsou nepředvídatelné, a proto musí mít naše maziva dostatečné rezervy pro zvládnutí těchto extrémních zatížení. Nejnáročnější terénní zkouškou našich výrobků je rallye Dakar, která se vyznačuje celou škálou nejextrémnějších podmínek, včetně náhlých změn teplot a vysokého kompresního zatížení v kombinaci s pískem a vodou. Týmy Eurol Dakar odebírají vzorky, které rozsáhle analyzujeme. Z těchto analýz pak získáváme cenné informace, které slouží jako podklad pro další výzkum a vývoj výrobků.

Neustále se rozvíjíme a zlepšujeme

Společnost Eurol má své vlastní oddělení výzkumu a vývoje, kde naši inženýři neustále vyvíjejí a zlepšují naše výrobky a technologie. Tato práce zahrnuje technologii Triple-Tech Additives v našich řetězových sprejích, unikátní formulaci našich aditiv a technologii SYNGIS v řadě speciálních maziv. Naši inženýři jsou odborníky, kteří tvoří základ našeho rozsáhlého, vysoce kvalitního sortimentu výrobků.

Kvalita prostřednictvím měření 

V rámci pečlivého sledování kvality našich výrobků se provádějí měření v celém výrobním procesu. Pro tento účel máme laboratoř s nejmodernějším zkušebním a měřicím zařízením. Kontroluje se každý krok procesu, od surovin až po konečný výrobek, aby se tak zajistila úplná kontrola kvality během výroby.

Výrobci původních zařízení

Naše výrobky byly schváleny předními výrobci motorových vozidel. Díky tomu má společnost Eurol „schvalovací dopisy od OEM“ pro různá maziva.


Stávající i nové produkty jsou testovány za řízených podmínek, včetně laboratorních zkoušek a využití zkušebních stolic. Následují testy ve skutečných podmínkách pro účely měření doby trvání zatížení a zatížení při špičce.

Poradíme vám s produkty i objednávkami

Obchodní oddělení
Obchodní oddělení
Obchodní oddělení
Sekretariát
Sekretariát
Sekretariát