9. 3. 2022

EUROL vítěz testu!

EUROL vítěz testu!
Olej EUROL Super Lite 5W-40 zvítězil ve velkém nezávislém testu olejů! EUROL v testu potvrdil svou kvalitu a jasně zvítězil!
Časopis Svět motorů odstartoval na konci minulého roku velký test olejů, které odpovídají normě VW 502.00 (oleje určené pro starší typy aut). Vzhledem k průměrnému stáří vozového parku, 15let, jsou oleje splňující normu 502.00 pro řidiče a jejich „plechové miláčky“ velice důležité. Redakce magazínu Svět motorů na testu spolupracovala s odborníky z laboratoří SGS Czech Republic, kteří realizovali test i samotné vyhodnocení testu. Vzorky všech olejů prošly řadou zátěžových a laboratorních testů a musely prokázat svou kvalitu a odolnost.

Z důvodu zachování úplné nezávislosti testu určovala sama redakce oleje, které do testu zařadí. Rozhodli se pro nejznámější a nejprodávanější oleje na českém (i slovenském) trhu. Vítězný Eurol se tak v testu kvality utkal s tou nejsilnější a největší konkurencí! Do nezávislého testu byly zařazeny výrobky všech hlavních značek na trhu: Shell, Castrol, Škoda/VW, MOL, Carlson a další.

Oleje prošly několika testy a měřeními. Mezi ty nejdůležitější, které ovlivňují celkovou kvalitu oleje, patří následující zkoušky:
HFRR – Protioděrová ochrana důležitá pro starší i nové vozy. Schopnost oleje chránit díly motoru před oděrem.
Koeficient tření – Schopnost mazání třecích ploch v motoru.
Odparnost dle NOACK – Způsobuje houstnutí oleje, zanášení ventilů a sání, poškození katalyzátoru. Čím vyšší hodnota, tím hůř pro Váš motor.
Kinematická viskozita – Při 40, 100 a 135 °C – Posuzuje správná hustota oleje při provozu.
Viskozitní index – Změna viskozity oleje v závislosti na teplotě (vyšší VI = lepší výsledek).
Startovatelnost CCS – Zkratka CCS znamená Cold Cranking Simulator, tedy simulaci studeného startu.
TBN (celková alkalita) – Udává schopnost oleje odolávat okyselování a protikorozní ochranu motoru. Okyselené oleje ztrácejí své výkonové vlastnosti a například více leptají pryžová těsnění.

Podívejme se na hlavní body vítězného verdiktu:
Olej je schválen VW a požadavky normy VW 502.00 splňuje s rezervou.
Má druhou nejlepší nízkoteplotní startovatelnost i viskozitu při -20 °C.
Obsahuje vysoké množství čisticích přísad.
Je nutné jej používat pouze ve vozech bez filtru pevných částic.
Má druhou nejefektivnější lubrikaci.
Pyšní se velmi nízkým součinitelem tření.

EUROL v testu potvrdil svou kvalitu a jasně zvítězil! Vítězství v nezávislém test je dalším důkazem vysoké kvality maziv EUROL!