2. 11. 2021

Přísnější požadavky na ochranu životního prostředí a dopad na oleje pro nákladní automobily

Přísnější požadavky na ochranu životního prostředí a dopad na oleje pro nákladní automobily
„Oleje pro nákladní automobily jsou stále řidší“
Nákladní automobily podléhají stále přísnějším ekologickým předpisům. I v jejich případě je třeba snížit nejen emise škodlivých látek, ale také výrazně snížit emise CO2. V důsledku těchto přísnějších požadavků konstruují výrobci nákladních vozidel účinnější a úspornější motory. Tento vývoj má přímý dopad na složení motorových olejů. Nové technologie motorových olejů například snižují tření v motoru, což vede k úspoře paliva a snížení emisí CO2. Podrobněji se tomu věnujeme v tomto článku.

Přísnější požadavky na ochranu životního prostředí
Nákladní vozidla musí splňovat přísné ekologické požadavky, které zahrnují omezené emise škodlivých látek, jako je oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky, oxidy dusíku a jemné částice. Tyto požadavky se řídí emisními normami Euro. V průběhu let se tyto normy výrazně zpřísnily. V současné době platí norma Euro VI. Ve srovnání s její předchůdkyní Euro V je maximální limit emisí NOx (oxidů dusíku) o 80 % nižší. Kromě toho norma vyžaduje také záruku, že emise zůstanou nízké po dlouhou dobu.

Nové vydání specifikací ACEA bylo zveřejněno v první polovině roku 2021 a v důsledku toho došlo k následujícím změnám:
  • ACEA E4 a E7 (konvenční oleje s vysokým obsahem SAPS) budou zachovány pro použití ve starších nákladních vozidlech s normou Euro V a starší.
  • ACEA E6 a E9 budou aktualizovány tak, aby zahrnovaly nové relevantní testy (oxidační a provzdušňovací), které zajistí lepší ochranu moderních motorů. Tyto specifikace budou známy jako E8 a E11.
  • ACEA E8 a E11 získají také verze s "nízkou viskozitou" - ACEA F8 a F11. Tyto specifikace podpoří úsporu paliva a přispějí tak ke snížení emisí CO2.
Na rozdíl od osobních automobilů se na nákladní automobily zatím nevztahují limity emisí CO2. Je to proto, že situace nákladních vozidel je vzhledem k mnoha variantám tahačů a přívěsů mnohem složitější. Tyto informace se v současné době mapují za účelem stanovení emisních limitů pro CO2. V Evropské unii probíhá otevřená diskuse o snížení emisí o 3 % do roku 2030 ve srovnání se současností (2021), což by byl monumentální úkol. Toto opatření by znamenalo, že do té doby by motory musely používat v průměru o 30 % méně nafty. Část tohoto snížení lze dosáhnout zlepšením účinnosti motorů, ale byla by nutná i další opatření, včetně zlepšení aerodynamiky, volby pneumatik, alternativních paliv a cestování v kolonách.

Nové technologie
Aby výrobci nákladních vozidel splnili tyto stále přísnější normy, neustále hledají způsoby, jak své motory vylepšit. Kromě úprav samotných motorů zavedli výrobci také systémy následné úpravy, které zachycují uvolňované škodlivé látky a přeměňují je na méně škodlivé látky. Mezi běžné systémy následné úpravy patří filtr pevných částic, který minimalizuje emise pevných částic jejich zachycením, a SCR neboli selektivní katalytická redukce, která pomocí AdBlue přeměňuje NOx na neškodné látky. K urychlení přeměny škodlivých látek na neškodné se používají také katalyzátory.

Konvenční olejářské technologie nedostačují, pokud jde o zajištění nepřetržité ochrany systémů následného zpracování, protože bývají příliš zatíženy sírou, fosforem a sulfátovým popelem. Systémy následné úpravy vyžadují tzv. nízké a střední SAPS, které obsahují nižší množství těchto látek. Zkratka "SAPS" znamená sulfátový popel, fosfor a síru. To vyžaduje jiná aditiva než u běžných olejů. Síranový popel je zbytek, který zůstává po spálení oleje. Sulfátový popel blokuje filtr sazí a nelze jej odstranit, na rozdíl od zachycených sazí. Některá aditiva obsahují fosfor, který se může usazovat v katalyzátorech a bránit jejich funkci. Síra, další složka aditiv, se také usazuje v katalyzátorech a také na senzorech NOx.

První specifikace olejů s nízkým obsahem SAPS a středním obsahem SAPS se na trhu objevily před více než deseti lety. Dnes jsou motorové oleje s nízkým obsahem SAPS a středním obsahem SAPS běžné pro většinu motorů Euro 6 a splňují specifikace olejů, které ukládají snížené limity obsahu síry. Příkladem jsou normy ACEA E6 a E9, API CJ-4, CK-4 a FA-4 a také specifikace výrobců, včetně MB 228.51, Volvo VDS 4 a MAN M3677. Kromě toho budou ve světě nákladních vozidel zaujímat rozhodující postavení hybridní a elektrické vozy. Ve velmi vzdálené budoucnosti se očekává, že dnešní spalovací motory již nebudou do nových nákladních vozidel montovány. Dlouhodobým cílem jsou "nulové emise" nákladních vozidel.

Nižší viskozita, úspora paliva a snížení emisí CO2
Snížením tření v motoru lze dosáhnout úspory paliva a následně i snížení emisí CO2. Tření v místech styku kovu s kovem lze zabránit pomocí speciálních syntetických základových olejů a aditiv (reduktorů tření).
„Olej SAE 0W-20 s nízkou viskozitou HTHS může ve srovnání s běžným olejem SAE 10W-40 pro nákladní automobily přinést úsporu paliva o tři až pět procent.“

Snížení viskozity, zejména při vysokých teplotách a vysokých smykových rychlostech (HTHS viskozita), má navíc tu výhodu, že snižuje energii potřebnou k čerpání oleje v systému. Viskozita HTHS 3,5 cP při 150 stupních Celsia byla vždy spodní hranicí pro nákladní automobily, ale novější specifikace pro motorové oleje (API FA-4 a připravované ACEA F8 a F11) předepisují nízké viskozity HTHS. V současné době je trendem olej SAE 5W-30, zatímco mnoho výrobců nákladních vozidel se zaměřilo na olej SAE 0W-20. V závislosti na jízdních podmínkách může olej SAE 0W-20 s nízkou viskozitou HTHS přinést úsporu paliva mezi třemi a pěti procenty ve srovnání s běžným olejem SAE 10W-40 pro nákladní automobily.

V budoucnu mohou být stanoveny další požadavky, například požadavky týkající se oxidační stability nebo používání alternativních paliv. Zvýšená pozornost bude věnována také ochraně proti opotřebení, protože řidší oleje zvyšují riziko kontaktu kovu s kovem. Stejně jako motorový olej se i převodový olej pomalu, ale jistě ředí, aby pomohl snížit spotřebu paliva a snížit emise CO2. Koneckonců, tenké oleje mají menší odpor při proudění a v důsledku toho vyžadují méně energie k čerpání v systému.

Sortiment a inovace Eurol
Oleje pro nákladní automobily s nízkým a středním obsahem SAPS jsou součástí řady Eurol již několik let. Složení jsou pravidelně aktualizována tak, aby odrážela nejnovější verze různých specifikací.
  • Globence 10W-30 a 15W-40: oleje založené na specifikacích ACEA E9 a API CJ-4 a odvozených specifikacích OEM.
  • Marathol 10W-40 a Marathol FE 5W-30: oleje založené na specifikacích ACEA E6 a API CI-4 a odvozených specifikacích OEM.
  • Geo-max 10W-40 a Geo-max FE 5W-30: kombinace výše uvedených profilů. Tyto oleje mají široký záběr pro globální specifikace nákladních vozidel.
  • Nejnovější řadou je řada Geo-max SA (5W-40, 10W-30 a 15W-40), která navazuje na produkty Globence tím, že splňuje specifikace AI CK-4 a odvozené specifikace.
  • Vývoj nové řady Eurol Specialty E-line, specifických maziv pro těžká elektrická zařízení, jako jsou buldozery a bagry.
  • Motorové oleje Eurol Specialty a přísady do paliva, které zajišťují vyšší účinnost, menší opotřebení a nižší emise.
Marathol FE 5W-30 a Geo-max FE 5W-30 jsou oleje s nízkým obsahem SAPS a dalšími vlastnostmi pro úsporu paliva. V dohledné době předpokládáme, že budeme moci uvést na trh oleje SAE 5W-30, které mají další úsporné vlastnosti. Tyto oleje pak budou splňovat specifikace API FA-4 (a odvozené specifikace OEM) a také očekávané specifikace ACEA F8 a F11 (a odvozené specifikace OEM).

Inženýři ve výzkumném a vývojovém centru Eurol neustále pracují na vývoji a zdokonalování produktů a technologií. Pečlivě sledují vývoj na trhu, abychom mohli zajistit, že naše výrobky budou mít vlastnosti potřebné k zajištění maximálního výkonu.