14. 6. 2019

Společnost Eurol volá po oleji na míru

Společnost Eurol volá po oleji na míru
Asi před deseti lety si automechanici mohli vybrat jen ze dvou olejů. Dnes se však toto číslo zvýšilo nejméně pětinásobně. „Výrobci automobilů mají své vlastní konstrukce motorů a to znamená tolik typů oleje, kolik je těchto konstrukcí,“ říká Sebastiaan Nieland, specialista na výrobkové aplikace společnosti Eurol. V tomto článku se zabývá několika dalšími trendy, které určují výběr správného motorového oleje, tj. motorového oleje specifického pro danou značku.

Oleje na míru
Je jasné, že vybrané koncepce motorů znamenají, že olej musí být ještě méně viskózní než dříve. Nižší otáčky motoru v kombinaci s vysokými nároky na motory kladou nemalé požadavky na moderní motorové oleje. Vyvíjíme se od minerálního oleje 15W-40 směrem k syntetickým olejům 0W-20. Vzhledem k tomu, že nízká viskozita ovlivňuje mazací kapacitu oleje, zavádí se čím dál tím více chemických sloučenin, které toto kompenzují. Motorové oleje na míru jsou současným trendem a bohužel je nelze používat univerzálně. Automobilové společnosti si to uvědomují. Při výměně oleje je však stále důležité dbát pokynů výrobce. Chyby mohou být nákladné, jestliže se motor porouchá v důsledku použití nesprávného druhu oleje.

Filtry pevných částic
Existují také další formy technického vývoje, které hrají roli ve vývoji motorového oleje, jako jsou systémy start-stop. Ty mají významný vliv na opotřebení motoru. Účinnost a zejména životnost filtrů pevných částic jak u dieselových, tak u benzinových motorů je částečně daná volbou oleje. Tyto filtry pevných částic by se mohly v důsledku výběru nesprávného oleje zanášet. To je obzvláště důležité v případě filtrů pevných částic u benzinových motorů: filtrů pevných částic benzinu.

LSPI
Dalším technickým problémem týkajícím se motorů je LSPI neboli nízkorychlostní předstih. Toto je téměř nepředvídatelné předběžné spalování směsi benzinu a vzduchu během kompresního zdvihu. Problémy vyplývají z do červena rozpálených částic uhlíku, které zde zůstávají zanechány. Příčiny tohoto problému jsou stále předmětem diskuse technických odborníků, ale obecně jsou za hlavní příčinu považovány vysoké tlaky ve spalovací komoře v kombinaci s nesprávným typem motorového oleje. Poškození motoru může být obrovské: například spálené písty a ohnuté ojnice. V každém případě je u zvoleného motorového oleje důležitá správná směs vápníku a molybdenu, aby se zabránilo LSPI, jak je to jen možné.

Zanášení turbodmychadla
Dalším jevem, který je ovlivněn typem motorového oleje, je zanášení turbodmychadla. To znamená, že se na pohyblivých částech vytvářejí usazeniny, což vede k tomu, že se turbodmychadlo opotřebovává rychleji, nebo se dokonce porouchá. Stručně řečeno, všichni vedoucí dílny i zaměstnanci si musí být vědomi složitosti problematiky motorových olejů související s dnešními moderními motory.