14. 6. 2019

Účel a nutnost aditiv

Účel a nutnost aditiv
Životní prostředí je důležitým aspektem a výrobci musí uplatňovat ty nejbláznivější triky, aby vozy splňovaly emisní normy. To často vede ke kontaminaci oleje, paliva a chladicího systému a může to dokonce vést i k nákladnému poškození motoru. Společnost Eurol to předvídá a nabízí program aditiv, která zabraňují drahým opravám.
 
EGR (recirkulace výfukových plynů) a katalyzátory jsou nyní samozřejmostí. Během osmdesátých let převzalo roli karburátorů v zážehových motorech (ne)přímé vstřikování, aniž by to však mělo pouze pozitivní účinek. Vstřikovací systémy se také zdají být citlivější na znečištění, neboť otvory trysek jsou menší, zejména když jsou umístěny v horké spalovací komoře. To je dále zhoršováno nízkou kvalitou současných paliv. Musíme vzít v úvahu rychlé stárnutí benzinu a tedy zabránit tvorbě uhlíkových usazenin v palivových čerpadlech, potrubích a vstřikovačích, které je ucpávají.
 
Černý ventil EGR zablokovaný pevnými částicemi
Přímé vstřikování vládne světu dieselových motorů prostřednictvím technologie společného palivového potrubí s vysokými tlaky vstřikování a rychle přepínaných elektromagnetických vstřikovačů, nebo dokonce piezoelektrických vstřikovačů, které mohou vstřikovat několikrát během spalovacího cyklu. Znovu zde vidíme EGR plus známý filtr pevných částic. Stejně jako benzin také diesel obsahuje stále vyšší procento biologických komponentů, které způsobují časnou kontaminaci palivového systému a motoru. Filtr pevných částic u dieselového paliva může správně fungovat pouze tehdy, může-li se rychle regenerovat, což vždy neplatí, když řidič vykonává mnoho krátkých jízd. Ucpaná místa a ventil EGR ucpaný pevnými částicemi pak nepracují.
 
Delší intervaly údržby
Spotřeba oleje ventilu EGR nijak neprospívá, neboť tento ventil pak shromažďuje olejové částice ze spalovacích komor. I když se nyní prodávají mnohem lepší maziva než v minulosti, často se kombinují s delšími intervaly údržby, které způsobují časné „opotřebení“ oleje a nasycení aditiva absorbujícího nečistoty. Usazeniny nečistot a uhlíku mohou poškodit turbodmychadlo a zablokovat hydraulické vačky.
 
Špičkoví dodavatelé
Je zřejmé, že chcete-li jako motorista i nadále zažívat hladkou jízdu, výše uvedené příznaky budou vyžadovat dražší opravy. Nicméně stojí za to nejprve se podívat na dostupné alternativy, tedy aditiva, která přidáváte do kapalin motoru, aby se těmto nepříjemnostem předešlo nebo se odstranily. Oddělení výzkumu a vývoje společnosti Eurol uspělo ve vývoji aditiv, která snižují stupeň stávajícího znečištění a odstraňují usazeniny, adheze a netěsnosti. Účinky jsou také preventivní. Naše proplachovače neobsahují žádná rozpouštědla, což zajišťuje zachování mazacích vlastností. Palivová aditiva také neobsahují vysoké koncentrace aromatických látek, čímž se předchází poškozování těsnění.
 
Nedokonalé spalování
Ve znečištěné benzinové soustavě způsobí špatná atomizace paliva a nesprávná činnost vstřikovacích trysek neúplné spalování, které povede k vyšší spotřebě paliva a v závislosti na emisích i ke ztrátě výkonu. Majitel vozu může tuto situaci napravit tak, že při tankování přidá speciální čisticí prostředek, jako je například čistič vstřikování benzinu Eurol Petrol Injection Cleaner nebo čistič benzinové soustavy Eurol Petrol System Cleaner. Tyto výrobky pročistí vstřikovače, palivovou soustavu, spalovací komoru a EGR, pro který je k dispozici i samostatný čistič EGR. Výrobek Eurol Petrol Power je přípravek na zlepšení benzinu, který zvyšuje kvalitu paliva.
 
Čistění filtru DPF
Pro dieselové soustavy jsou také k dispozici čisticí prostředky pro čištění palivové soustavy se vstřikovači (které jsou zablokované a poškozené pevnými částicemi), jako je například čistič vstřikování pro dieselové soustavy Eurol Diesel Injection Cleaner a čistič dieselové soustavy Eurol Diesel System Cleaner, který má také preventivní účinky. Specifické problémy se vyskytují u filtrů částic, které se musí občas regenerovat spálením zachycených částic. Tento proces vyžaduje vysokou teplotu výfukových plynů, které se často nedosahuje v případě, že se automobil používá převážně ke kratším jízdám. Čistič filtru DPF může snížit teplotu spalování z 600 na 400 stupňů, a proto může dojít k regeneraci dříve.
 
Poškození
Motorový olej již obsahuje důležitá aditiva, jako jsou látky, které účinně odstraňují nečistoty. U starších motorů může mít znečištění několik příčin, ale dokonce i novější motory jsou na něj citlivé. Mnozí řidiči navíc jezdí na krátké vzdálenosti, a proto aditiva v oleji nemají možnost účinně pracovat, což vede k ukládání uhlíku ve vysoce namáhaných částech (pístní kroužky, turbo ložiska). Částice nečistot se lepí na chladnější části, jako jsou například olejové kanálky. To časem vede k poškození turbodmychadla, tvorbě černého kalu a vyšší spotřebě oleje způsobené uhlíkovými usazeninami na pístních kroužcích. Filtry EGR a částic se poměrně dost zanesou.
 
Proplachování motoru
Pro vyřešení problému přímo u zdroje se doporučuje propláchnout motor výrobkem, jako je například Eurol Engine Flush, a následná výměna oleje a olejového filtru. Tím se zregenerují pístní kroužky, přívod oleje a vývod oleje do turbodmychadla a hydraulických vaček. Vulkanizovaná těsnění, například olejová, po delší době nezabrání úniku oleje. Je možné jim vrátit pružnost například pomocí výrobku Eurol Engine Stop Leak. Existují také aditiva pro zvýšení viskozity maziva při vysokých teplotách nebo pro vylepšení mazací vrstvy. Můžete si také zakoupit výrobky pro čištění ruční nebo automatické převodovky, které předcházejí netěsnostem, a zvýšit tak výkonnost oleje.
 
Vývoj tepla
Současné požadavky na chladicí systém jsou vysoké kvůli kombinaci vzniku vysokých teplot v moderních motorech a omezeného prostoru pro instalaci, a tudíž i menší kapacity. V důsledku toho si chladicí systém zaslouží zvláštní pozornost, jako je včasná výměna chladiva, obvykle každé dva roky, podle výrobních norem. Stejně jako olej i chladivo obsahuje aditiva podléhající rychlé zkáze, jako jsou například antikorozní aditiva. To nakonec vede k velkému množství usazenin, a tudíž i ke snížení účinnosti chladicí soustavy. Výrobek, jako je Eurol Radiator Cleaner, pak poskytuje čisticí účinek. Malé netěsnosti lze řešit například pomocí výrobku Eurol Radiator Sealer.
 
Poradce pro aditiva
Všehovšudy existuje poměrně málo aditiv, která mohou zabránit problémům pod kapotou. Náš on-line poradce na adrese eurol.com/en/additives-advisor je spolehlivým konzultantem pro tato aditiva. Poradce pro aditiva převádí problémy do nejlepších řešení spojených s doporučením příslušného výrobku.
 
Zdroj: časopis Start Auto Sports
 
„Výrazný rozdíl s aditivy značky Eurol“
Stále více odborníků v automobilovém průmyslu používá řadu aditiv Eurol. Harry Kuper z autoservisu H. Kuper v Siddeburenu řekl: „Čištění a preventivní ochrana jsou pro nás vším. V každém servisním středisku používáme například čistič Eurol Diesel System Cleaner. S účinkem aditiv Eurol jsme velmi spokojeni. Zákazník si také povšimne významného rozdílu, což je pro nás to nejdůležitější.“